За какво служат ранговете в профилите?

Ранговете в профилите определят потребителя до кои секции и екстри на сайта да имат достъп. Ранговете се определят от броя точки, които даден потребител е получил.

Как се получават точки?

Точките се получават от определени действия. Също така дадени действия взимат от Вашите точки.

Кои действия колко точки взимат/дават?

Действия, които дават точки

Гласуване в анкета: 1 точка
Добавяне на аватар: 5 точки
Добавяне на снимка в профила: 5 точки
Добавяне на снимка в секция Gay Wallpapers: 10 точки
Добавяне на статия: 100 точки
Приемане на покана за приятелство: 1 точка
Добавяне на коментар към профил: 1 точка
Обновяване на статус: 1 точка
Добавяне на коментар към снимка: 3 точки
Добавяне на коментар към статия: 4 точки
Гласуване към коментар на статия: 2 точки
Положителна оценка към коментар на статия(Автора я получава): 1 точка
Изпращане на съобщение: 3 точки
Отговаряне на съобщение: 4 точки
Добавяне на събитие в секция Събития: 6 точки
Обновяване на събитие: 1 точка
Качване на снимка към събитие: 1 точка
Добавяне на видео клип: 1 точка

Действия, които взимат точки

Изтриване на снимка от профила: -7 точки
Изтриване на албум със снимки: -5 точки
Изтриване на снимка от профила: -6 точки
Изтриване на коментар от автора: -2 точки
Изтриване на коментар от администратор или потребител от статия: -5 точки
Отрицателна оценка към коментар на статия(На автора се взима): -1 точка
Изтриване на приятел: -3 точки
Изтриване на видео клип: -2 точки